Århus Kommune – Socialforvaltningen

Jeg har lavet tre arrangementer om social Kapital for Socialforvaltningen i Århus Kommune. Det første i samarbejde med Dacapo A/S, hvor vi brugte teatret til at se på, de situationer hvor tilliden og samarbejdet er udfordret.
På de to næste arrangementer brugte jeg storytelling som metode.
Jeg inviterer deltagernes historier fra hverdagen. Historierne skaber et fundament for at diskutere, hvad der er vigtigt for at kunne løfte kerneopgaven – og de skaber også opmærksomhed på hvad det er, der sætter ind på kontoen og hvad der “laver overtræk”.

”Med sit forløb har Lena Bjørn gjort begreberne i social kapital nærværende og anvendelige for de deltagende medarbejdere. Det er blevet tydeligt, hvor vigtige historierne er for trivslen og samarbejdet i vores organisation – og dermed for den fælles løsning af kerneopgaven.
Med storytelling-redskaberne har deltagerne fået social kapital ind under huden, fordi det er deres egne historier, der er blevet knyttet til begreberne. På den måde kan deltagerne bruge storytelling som et konkret og anvendeligt redskab i dagligdagen til at øge den sociale kapital.”

Tine Dynæs Juhl, kursusleder, Det Sociale Akademi

Her er en af medarbejdernes oplevelse:

Social Kapital via historiefortælling og teater:

  • Social Kapital bliver meget ’levende’.
  • Det mærkes og opleves på egen krop via skuespillet, hvad der er på spil – de kreative sanser vækkes og fremmer indlæring/forståelsen.
  • Via historiefortælling bliver der sat personlige ord på og masser af variation over samme tema.
  • Individet og gruppen inddrages, og man føler medansvar.
  • Social kapital bliver nærværende, når tingene bliver italesat.
  • Tillid, Samarbejde, Retfærdighed falder helt på plads som begreber i forhold til kerneopgaven.
  • Historiefortælling/teater burde være obligatorisk for alle medarbejdere/ledere – herved vil Social Kapital hurtigt kunne understøtte kerneopgaven.


Hanne Sørensen Specialist