”I Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense står vi midt i en forandringsproces, der medfører store omvæltninger for medarbejderne. Det har vi valgt at fortælle historier om. Derfor har vi, i samarbejde med Lena Bjørn ,uddannet nogle af vores medarbejdere til at blive et lille korps af historiefortællere, der med deres historier fra hverdagen skal være med til at sætte fælles billeder på vores forandring.

Forløbet har fra Lenas side været kendetegnet af indlevelse, inspiration, humor og kreativitet og har været meget berigende. Lena har givet os redskaber til at lave den gode, vedkommende fortælling, og hun har formået at give hver enkelt fortæller troen på, at de kan fortælle historier, der rører og inspirerer andre”
Tine Boe
Konsulent, kommunikation og proces

”Det store arbejde det har været, at få skabt en historie der kan bære, og som har bund i praksis, samt den angst der kan være forbundet med at formidle sin historie til et publikum, overskygges af den glæde, det liv og den gavn, det har haft for den daglige praksis.”
Eva Kelly
Socialfaglig medarbejder

”Lena er fantastisk guide, baner vejen for vores historier uden at farve os, så historierne bliver vores, og vi forbliver os selv i dem”

”Jeg kan helt sikkert bruge meget af det jeg har lært til at formidle, mit fag i min dagligdag, over for borgere, og kollegaer”
Lars Borg Kristensen
Fysioterapeut

”Vi kunne godt tænke os, at storytelling bliver en del af vores nye organisation i Ældre Handikap Forvaltningen, og for at sparke denne tendens i gang, vil vi gerne danne et team af fortællere – et historiefortællerkorps. Kan du hjælpe os?”

Sådan lød forespørgslen fra Odense Kommune, og ja, det kunne jeg.

Jeg arbejde i 2014 med 12 medarbejdere fra ÆHF med vidt forskellig faglighed: socialpædagoger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter m.fl.

Ud over det faglige, at deltagerne skal lære at fortælle en historie- og en relevant historie – så oplevede jeg at det skabte stor faglig stolthed at høre hinandens historier på tværs af en stor forvaltning. Deltagerne gav flere gange udtryk for at det øgede respekten for hinandens arbejde at høre historierne. På den måde fik fortællekurset en vigtig sidegevinst – bedre samarbejdsklima