OUH IT

“Det var godt at mine medarbejdere fik en mulighed for at snakke tingene igennem med hinanden i en struktureret form.
Den stramme struktur som Lena satte med storytelling, betød at alle kom til fadet. Strukturen betød at de var fokuserede i snakken, at de fik mulighed for at give udtryk for deres følelser lige nu; for hvad de går og rumler med. Alle emnerne var arbejdsrelaterede og det var godt og rigtigt i situationen
Medarbejderne fik også lejlighed til at snakke om deres faglige succeser. Det er jo mennesker der er stolte af deres arbejde, og det er meget identitetsskabende. Det var tydeligt at medarbejderne følte sig hørt og anerkendt og det skabte en rigtig god energi”

IT-chef Jens Ole Henriksen
IT-afdelingen
OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Jeg har lavet en dag for OUH’s IT afdeling. Egentlig var den tænkt som en dag der skulle handle generelt om kommunikation og samarbejde, men i lyset af at det for nylig var meldt ud, at der på OUH skal fyres ca. 400 medarbejdere, kom dagen til at handle om den aktuelle situation- for det var det, der var brug for.