Social Omsorg Socialcentret Odense Kommune

”De sidste par år har arbejdet i Socialcentret været præget af store budgetreduktioner og fagligt paradigmeskift. Hertil kommer, at der også er ændret i strukturen!
Derfor var afdelingen Social Omsorg samlet på seminar bl.a. med henblik på at få skabt ny korpsånd og fællesskabsfølelse. Som en af oplægsholderne havde vi inviteret Lena Bjørn, der med sine “Story Works” var medvirkende til at skabe nye gensidige fortællinger om kollegerne i den nye afdeling. Det var en forrygende spændende rejse der gav rigtig god mening som satte den gensidige viden om hinanden i et helt nyt perspektiv. Formålet blev nået! Lena Bjørn medvirkede til god indsigt, god energi og et rigtigt godt pust til den sociale kapital. ”

Annette Blynél Områdechef Social Omsorg Socialcentret Odense Kommune

Jeg lavede en eftermiddag på Socialcenter Odenses seminar i marts 2012.  Den ramme jeg sætter for mit arbejde med deltagerne, er social kapital.
Her er et uddrag af min introduktion:
”Virksomhedens sociale kapital er de egenskaber, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver

Det er de sociale relationer, der er omdrejningspunktet – og så kunne man godt fristes til at tænke at det er sådan noget blødt noget – men det er det ikke – det er faktisk det der skal til for at en organisation /en arbejdsplads kan løse sin opgave tilfredsstillende.
Det er klart, at det er i hverdagen den sociale kapital skal opbygges ,og man kan sige at den skal udbygges i fredstid – således at der står noget på ”den sociale kontor” hvis det kommer til konflikter.

Men når I nu tager på seminar sammen så er det jo både for at udbygge og understøtte jeres faglighed og de sociale relationer på kryds og tværs i organisationen – og det er der mit input kommer ind.
Jeg har i mange år efterhånden arbejdet med historiefortælling som en måde at styrke relationerne på arbejdspladsen.
Det at fortælle er noget vi gør naturligt når vi gerne vil lære nogen at kende, eller vi vil styrke vores relationer – sådan virker det også på arbejdspladsen”.