Jeg arbejdede d. 21 marts 2013 med ca. 140 ansatte i Handikapcenter Sydøstfyn.
Centret består af en række bo og dagtilbud for fysisk og psykisk udviklingshæmmede, og anledningen var at de for nylig er blevet sammenlagt til en enhed. Det var første gang at alle var samlet, at de skulle møde hinanden i den nye ”orden”. Vi kaldte dagen ”Historier fra Fremtiden” og der blev fortal historier fra fortiden – kigget på udfordringerne i nutiden og så blev der funderet over hvad årsagerne til den fantastiske succes som centret oplever i 2018 (!) kan være. Der var god energi, grin og gode samtaler dagen igennem. En herlig flok mennesker at arbejde med.

Spørgsmål til Centerleder Carl Lykke Jensen og vicecenterleder Per Møller Huus: Hvordan har I oplevet dagen?

”Missionen er lykkedes. Vi ville gerne ha’ at dagen bragte noget god energi og det gjorde den. Folk har hygget sig, og der har været masser af ideer tanker og visioner om, hvad fremtiden skal bringe. Det var rigtig godt at de – her hvor de mødte hinanden for første gang i hele organisationen – fik mulighed for at fortælle historier om f.eks. gode kolleger de har haft, dilemmaer de har stået i. Der var mange medarbejdere der fandt nogle vigtige historier frem, som det var vigtigt at få fortalt til andre. Gode historier de kan putte i kufferten og tage med ind i fremtiden, ind i den nye organisation. De begyndte også at få nogle rigtig gode billeder af, hvad det er for en fremtid vi gerne vil skabe sammen. Vi har fået en masse råstof til at skabe en spændende fremtid sammen.”