Hvad er det egentlig vi laver?

Historierne om hvad vi egentlig laver, er historierne om kernen i arbejdet. Historierne om det unikke ved netop os og vores arbejde. Og de historier skal vi fortælle, både internt og eksternt, af den simple grund, at de bærer vores identitet, styrker vores engagement og huskes længe efter at rapporter, teorier og tal er glemt.

Hvad I egentligt laver, kan være svært at sætte præcise ord på i en travl hverdag. Jeres indsats kan beskrives med faglige termer, jovist, med det er samtidigt mere end blot en metode, der virker. Og svaret på hvad I laver, ligger i historierne om jeres arbejde.

Derfor er det velgørende – for ikke at sige afgørende – en gang imellem at trække stikket og få ordentlig tid at snakke i dybden om ”Hvad er det egentlig vi laver?”. Gennem historierne om kernen i arbejdet, får I et større perspektiv på hverdagen, fælles refleksion og faglig stolthed.

Hvordan arbejder jeg?

Jeg tilbyder en workshop på 1 – 2 dage, hvor jeg med historiefortælling som gennemgående metode skaber rammerne for, at I kan udfolde fortællinger fra jeres daglige praksis og herigennem forny forståelsen af hvad det er, I laver.
Undervejs vil I hver især fortælle historier om jeres arbejde i en styret proces.

Hvorfor er det vigtigt at fortælle historier om kernen i arbejdet:

• Det skaber relationer på tværs af fagområder
• Det skaber forståelse for hinandens udfordringer og bevæggrunde
• Det usagte kan blive sagt uden at nogen kommer i klemme
• Medarbejderne husker og griner sammen, de bliver berørte sammen

Arbejdet har også en effekt ”ud af huset”

• Deltagerne bliver bedre til at formidle hvad deres kerneydelse består af
• De historier der kommer ud af workshoppen kan bruges til på en enkel, men effektiv måde at formidle kerneydelsen overfor kunder, samarbejdspartnere,  og politikere.