Det jeg oplevede på lederkonferencen i Bogense var, at når man sætter en anden ramme, altså en ramme der her var fortælling, så sker der noget med folk. De bliver kreative, de åbner op, og det hele bliver faktisk lidt mindre farligt.

Det at sidde og høre ens kolleger, gamle som nye fortælle om deres opvækst og barndom har givet mig mere end 10 ledermøder. Der er ting jeg nu forstår bedre end før.

 Interviewet om fremtidens Korsløkke var rigtig svær, men god. Det tvang mig til at sætte ord på tanker og følelser, og det er sundt. jeg går selv meget op i at forsøge at udtrykke mig præcist, at komme ind til kernen, og derfor var det en god øvelse. Det at skulle mærke efter og formulere sig ”offentligt” er en god øvelse.

 Jeg oplever at efter den konference i Bogense, har jeg mindre angst i forhold til de nye kolleger, samt at jeg har fået et indblik i mine gamle kolleger, der er godt for mig at have”

Anne Marie Nyborg

Viceskoleinspektør

Marts 2009

 

Ungdomsskolerne i Odense var fusionerede af flere omgange, og med Korsløkke som kommunens største havde man i marts 2009 en mere eller mindre ”sammenbragt” ledergruppe.

Formålet med dagen var at styrke samarbejdet og sammenhængskraften i gruppen. Teambuilding kunne man også kalde det.

Derfor blev der fortalt personlige historier om vejen til lederrollen, om ledere man så op til eller ned på, og der blev snakket jordnært om værdier i hverdagen og der blev fortalt historier om fremtidens Korsløkke Ungdomsskole