Værdiafklaring

Case: Værkstedet “Udsigten

Historiefortælling er en enkel og tilgængelig måde at arbejde med værdier på. Det giver deltagerne en meget konkret oplevelse af, hvad det er der er vigtigt for dem i deres arbejdsliv – deres arbejdsdag. Mange arbejdspladser har i det seneste 10-år formuleret deres værdier. Nogle steder gennemsyrer disse værdier alt hvad der foregår i organisationen og bliver levet i praksis. Andre steder er værdierne noget fjernt og abstrakt, som ledelsen har besluttet og som ingen skænker nogen opmærksomhed i hverdagen. Andre steder igen foregår der ting, der er i direkte modstrid med stedets værdier.
En enkel og tilgængelig måde at arbejde med værdier på er at bruge historiefortælling. For netop i de historier der “florerer” i en organisation ligger værdierne gemt. Historier med lang levetid har ofte en kerne af noget vigtigt. De kan handle om engang hvor værdierne blev “trådt under fode” eller engang hvor der var en “værdikamp” eller heldigvis om engang der skete noget hvor værdierne var i højsædet. Det at arbejde med historierne fremmer refleksionen over, hvad der er de vigtigste værdier, så det bliver tydeligt, både for den enkelte og for organisationen som helhed . I familien bliver historier brugt til at fortælle hvilke værdier der gælder her. Traditionelt er historier blevet brugt rigtig meget i opdragelsen af børn. Her er en historie som min mor har fortalt mig et utal af gange gennem min barndom

Tipoldefars medalje Din tipoldefar var søn af en fattig husmand, begyndte hun, men han blev forelsket i datteren til en stor gård og de ville have hinanden selv om det betød hun blev gjort arveløs. De flyttede til en lille ussel hytte ude på heden vest for Århus. Tipoldefar lå som soldat i Slesvig, men hver sommer så gik han hele vejen hjem til den lille hytte på heden. Han gravede et stykke af heden op, gjorde min oldemor gravid, og så gik han tilbage til Slesvig igen. Som årene gik…

Læs mere