Værkstedet Udsigten , Odense Kommune

Vi havde alle en rigtig god fælles og lærerig oplevelse på tværs af de faglige kompetenceområder.  Grundet denne historiefortællings metode fik vi på en humoristisk og underholdende måde stillet skarpt på  hvordan man kan gøre værdier mere levende og vedkommende.  Der var en del her hos os som var meget skeptiske overfor denne nye metode, men vi har kun fået positive tilbagemeldinger.  Det er ikke sidste gang vi gør brug af den engagerende og inspirerende måde at arbejde på”.

Pia Jessen Souschef

September 2009

Værkstedet “Udsigten” er et dagtilbud for sindslidende i Odense Kommune som hører under Handikap og Psykiatri afdelingen og har 12 ansatte. Jeg lavede i september 2009 sammen med Anette Nygård en to dags workshop for “Udsigten” der handlede om værdier. Værdierne var i forvejen defineret af Handikap og Psykiatri afdelingen, og arbejdet i de to dage handlede om, ved hjælp af en lang række historier fra dagligdagen, at få de ansatte til at reflektere over hvad der var vigtigt for dem, altså hvilke værdier der var i højsædet og dernæst at få medarbejderne til at forbinde sig til de overordnede værdier. Heldigvis viste det sig, at der var stor overensstemmelse mellem de overordnede og de “levede” værdier