Motivation og arbejdsglæde

Motivation og arbejdsglæde hænger selv sagt sammen med mange forskellige faktorer, og blandt andet med hvilke historier der dominerer i hverdagen.

Hvis vi hele tiden fortæller hvor pressede og underbemandede vi er, så er det sådan dagen bliver – i hvert fald sådan den opleves. Nogen gange kan vi godt blive fanget i en vanefortælling, f.eks. om stress eller dårlig ledelse, og der kan være en slags tryghed i hele tiden at bekræfte hinanden i at sådan er det.

Kan man bestemme hvilke historier der ”må” fortælles på en arbejdsplads? Nej det kan man ikke, historier er ”vilde” og lader sig ikke sådan bestemme over, og de afspejler langt hen hvordan folk på arbejdspladsen oplever hverdagen. Hvis de grundlæggende forhold ikke er i orden, så hjælper det ikke at opfordre til at fortælle positive historier. Vi har de historier vi ”fortjener”

Jeg skaber et rum hvor jeg invitere nogle andre historier end dem der kommer af sig selv. Historier om noget der lykkedes, noget man er stolt af og glad for som enkeltperson, som team eller som virksomhed. Min erfaring er, at det skaber en god stemning og giver stof til eftertanke at fortælle disse historier.
Gennem de historier der kommer frem, bliver deltagerne – altså medarbejderne – i højere grad i stand til at identificere deres andel i de små eller store fremskridt på arbejdspladsen.
Det giver fælles refleksion og en god dialog om kernen i arbejdet. Som sidegevinst får man faglig stolthed og det giver motivation og arbejdsglæde.