Skab trivsel og stolthed
blandt dine medarbejdere
Sådan øger du den sociale kapital

Har du medarbejdere, der er utilfredse og som brokker sig? Eller er din arbejdsplads præget af arbejdsglæde og godt samarbejde? Sikkert lidt af hvert!

Hvis der er mange negative historier i omløb på arbejdspladsen kan det være tegn på lav social kapital. Det fører i det lange løb til dårligt trivsel, stort sygefravær og kan gøre arbejdspladsen sårbar.
Social kapital defineres som de egenskaber, der sætter medarbejderne i stand til at løse deres fælles opgave – en kombination af retfærdighed, samarbejde og tillid.
Samarbejde og tillid vokser ud af stærke relationer, og storytelling er en effektiv og livfuld måde at ”booste” relationerne på

Jeg inviterer dine medarbejdere til at fortælle historier om noget der lykkes, noget man er stolt af og glad for som enkeltperson, som team eller som virksomhed. Historier om alt det gode arbejde der bliver gjort, og om det sjove, det forunderlige og mærkelige der også er i at arbejde med mennesker.
Ved at fortælle disse historier til hinanden på arbejdspladsen, sætter I noget ind på den ”sociale konto” – med andre ord: I styrker den sociale kapital.

Ord skaber det, de nævner, siger Grundtvig, og derfor er det vigtigt at huske at fortælle om det, der går godt.
Jeg har mange års erfaring i at facilitere fortælleprocesser og har hjulpet mange arbejdspladser til at få det bedre.

Områdechef Annette Blynél , Social Omsorg Socialcentret Odense Kommune udtaler:
”De sidste par år har arbejdet i Socialcentret været præget af store budgetreduktioner og fagligt paradigmeskifte. Hertil kommer, at der også er ændret i strukturen! Derfor var afdelingen Social Omsorg samlet på seminar bl.a. med henblik på at få skabt ny korpsånd og fællesskabsfølelse. Lena Bjørn var medvirkende til at skabe nye gensidige fortællinger om kollegerne i den nye afdeling. Det var en forrygende spændende rejse der gav rigtig god mening Formålet blev nået! Lena Bjørn medvirkede til god indsigt, god energi og et rigtigt godt pust til den sociale kapital.