Storytelling er en involverende metode, som gør møder, temadage m.m. livfulde og engagerende.

At fortælle, dele historier i afdelingen eller på tværs i organisationen skaber indsigt i hinandens arbejdsområder, det genererer gensidig respekt, og understøtter faglig stolthed og relationel koordinering.
Godt samarbejde og tillid vokser ud af stærke relationer, og storytelling er en effektiv måde at “booste” relationerne på.
Og hvilken arbejdsplads, har ikke brug for det!

Social kapital

Forskning peger på, at Tillid, Retfærdighed og Samarbejde er nogle af de egenskaber, der allerbedst ruster medarbejderne til at løse den fælles kerneopgave.
Samlet set kaldes det for arbejdspladsens Social Kapital.

Jeg arbejder med at sætte noget ind på kontoen - Storytelling kan booste jeres Sociale Kapital

Værdiafklaring

Historiefortælling er en enkel og tilgængelig måde at arbejde med værdier på. Det giver deltagerne en meget konkret oplevelse af, hvad det er der er vigtigt for dem i deres arbejdsliv – deres arbejdsdag. For netop i de historier der “florerer” i en organisation ligger værdierne gemt.

Kulturforandringer

Kulturen på arbejdspladsen er summen af de historier der fortælles, hvis der fortælles mange ukonstruktive historier, brokkehistorier, ja så får man en brokkekultur.
På nogle arbejdspladser sker der det, at der bliver en slags “monokultur” – kun en slags historier er “tilladt”