Storytelling er en involverende metode, som gør møder, temadage m.m. livfulde og engagerende.

At fortælle, dele historier i afdelingen eller på tværs i organisationen skaber indsigt i hinandens arbejdsområder, det genererer gensidig respekt, og understøtter faglig stolthed og relationel koordinering.
Godt samarbejde og tillid vokser ud af stærke relationer, og storytelling er en effektiv måde at “booste” relationerne på.

Og hvilken arbejdsplads, har ikke brug for det!

Social kapital
Værdiafklaring
Kultur forandringer