Der skal investeres i den sociale kapital.

Forskning peger på, at Tillid, Retfærdighed og Samarbejde er nogle af de egenskaber, der allerbedst ruster medarbejderne til at løse den fælles kerneopgave.
Samlet set kaldes det for arbejdspladsens Social Kapital.

Ligesom al anden kapital, skal den sociale kapital opbygges og plejes. Det er vigtigt at være klar over, hvad der tærer på kontoen og hvad der giver overskud.
Jeg arbejder med at sætte noget ind på kontoen – på en meget konkret måde. Min metode er storytelling.
Storytelling kan booste jeres Sociale Kapital

På mange arbejdspladser fylder historierne om alt det, der ikke går godt, rigtig meget. Jeg inviterer nogle andre historier frem. Historier om det der lykkes, det medarbejderne er stolte af og glade for som enkeltpersoner, som team og som virksomhed.

 

Århus Kommune – Socialforvaltningen

”Med sit forløb har Lena Bjørn gjort begreberne i social kapital nærværende og anvendelige for de deltagende medarbejdere. Det er blevet tydeligt, hvor vigtige historierne er for trivslen og samarbejdet i vores organisation – og dermed for den fælles løsning af kerneopgaven.
Med storytelling-redskaberne har deltagerne fået social kapital ind under huden, fordi det er deres egne historier, der er blevet knyttet til begreberne. På den måde kan deltagerne bruge storytelling som et konkret og anvendeligt redskab i dagligdagen til at øge den sociale kapital.”
Tine Dynæs Juhl, kursusleder, Det Sociale Akademi

Jeg har i 2015 lavet tre arrangementer om social Kapital for Socialforvaltningen i Århus Kommune. Det første i samarbejde med Dacapo A/S, hvor vi brugte teatret til at se på, de situationer hvor tilliden og samarbejdet er udfordret.
På de to næste arrangementer brugte jeg storytelling som metode.
Jeg inviterer deltagernes historier fra hverdagen. Historierne skaber et fundament for at diskutere, hvad der er vigtigt for at kunne løfte kerneopgaven – og de skaber også opmærksomhed på hvad det er, der sætter ind på kontoen og hvad der “laver overtræk”.

 

Social Omsorg Socialcentret Odense Kommune

”De sidste par år har arbejdet i Socialcentret været præget af store budgetreduktioner og fagligt paradigmeskift. Hertil kommer, at der også er ændret i strukturen!
Derfor var afdelingen Social Omsorg samlet på seminar bl.a. med henblik på at få skabt ny korpsånd og fællesskabsfølelse. Som en af oplægsholderne havde vi inviteret Lena Bjørn, der med sine “Story Works” var medvirkende til at skabe nye gensidige fortællinger om kollegerne i den nye afdeling. Det var en forrygende spændende rejse der gav rigtig god mening som satte den gensidige viden om hinanden i et helt nyt perspektiv. Formålet blev nået! Lena Bjørn medvirkede til god indsigt, god energi og et rigtigt godt pust til den sociale kapital. ”
Annette Blynél Områdechef Social Omsorg Socialcentret Odense Kommune

Jeg lavede en eftermiddag på Socialcenter Odenses seminar i marts 2012.  Den ramme jeg sætter for mit arbejde med deltagerne, er social kapital.
Det er de sociale relationer, der er omdrejningspunktet – og så kunne man godt fristes til at tænke at det er sådan noget blødt noget – men det er det ikke – det er faktisk det der skal til for at en organisation /en arbejdsplads kan løse sin opgave tilfredsstillende.
Det er klart, at det er i hverdagen den sociale kapital skal opbygges ,og man kan sige at den skal udbygges i fredstid – således at der står noget på ”den sociale kontor” hvis det kommer til konflikter.