Værdiafklaring

Værdier, som bare er ord på et stykke papir,
er meningsløse hvis ikke de bunder i historier
fra hverdagen på arbejdspladsen
Anette Simmons

Historiefortælling er en enkel og tilgængelig måde at arbejde med værdier på. Det giver deltagerne en meget konkret oplevelse af, hvad det er der er vigtigt for dem i deres arbejdsliv – deres arbejdsdag. For netop i de historier der “florerer” i en organisation ligger værdierne gemt.

Historier med lang levetid har ofte en kerne af noget vigtigt. De kan handle om engang hvor værdierne blev “trådt under fode” eller engang hvor der var en “værdikamp” eller – heldigvis – om engang, hvor der skete noget hvor værdierne var i højsædet.
Det at arbejde med historierne fremmer refleksionen over, hvad der er de vigtigste værdier, så det bliver tydeligt, både for den enkelte og for organisationen som helhed .

Autismecenter Holmehøj

“Dejligt med afveksling, skiftevis gruppearbejde, samlet snak i salen og oplæg.
En dag der satte mange tanker i gang både i forhold til det personlige værdier og værdier på arbejdspladsen.
Det bliver et stort og interessant stykke arbejde i forhold til at få de arbejdsmæssige værdier ”ind under huden” på arbejdspladsen.
Spændende, at det faktisk var så svært at få sat ord på personlige værdier.”
Charlotte, Gruppekoordinato

“Inspirerende og spændende dag, hvor alle sanser blev vækket af masser af refleksion, tankevækkende indspark og Lenas positive og musikalske væsen, som smittede af på hele personalegruppen.
På en let og ukompliceret måde fik Lena fanget alles opmærksomhed dagen igennem, hvor historier blev delt og alle blev meget bevidste om vigtigheden og brugen af fælles værdisæt i vores daglige arbejde”
Kamilla, pædagog

De to dage jeg lavede med autismecenteret (80 personer på hvert hold)  handlede om værdier på et meget konkret niveau, og på en meget konkret måde.
I en livlig,  til tider tumultarisk proces gik medarbejderne fra at snakke om deres personlige værdier til at indkredse arbejdspladsens vigtigste værdier – destilleret ud fra alle de historier der blev fortalt. Derefter fik lederggruppen dem med for at at lave den endelige formulering

 

Familiehuset Ikast Brande kommune

“Via et genbesøg i vores egne fortællinger fra opvæksten med særligt fokus på de værdier vi har bragt med os ind i voksentilværelsen, blev der spundet en rød tråd til fortællinger om vores arbejde og de bærende værdier her.
Fortællingerne skabte liv i værdierne og gav inspiration til at give stemme til den fortælling om Familiehuset, som vi gerne vil fortælle til omverden – til vore leverandører og til vore brugere.Dagene var på en nænsom og behagelig måde livgivende for personalegruppen, og var med til at konsolidere vores fælles platform”
Bente Thomsen, psykolog