Kursus i ” Web Site Story”

For HK Jernbane

“Efter at have entreret med flere oplægsholdere i moderne kommunikation – uden det forventede ”spin off” på vores tillidsvalgtes skrivelyst – fik vi lyst til at gå nye veje og inviterede Lena Bjørn, konsulent og storyteller til at komme og hjælpe os videre. Lena Bjørn førte i løbet af kun én dag 20 af vores mest interesserede tillidsvalgte ind i metoden for god fortællekunst og det lykkedes hende at give ny inspiration til en helt ny fortælle – og skrivelyst.
Vi er i de senere år blevet bombarderet med at ”storytelling” er en meget effektiv måde at præsentere sine ideer og synspunkter og man tager det næsten for givet, at alle mestrer denne tilsyneladende enkle kunst.

Men som så meget andet ”enkelt” – kræver det netop metode og træning. Vi har nu oprettet en særlig niche på vores website hvor mange korte fortællinger på en ny og vedkommende måde afspejler det daglige faglige liv på vores arbejdspladser – hvor de mange løbende, og knapt så sensationsprægede sager, har virkelig stor betydning for det enkelte medlem. Og helt kontant dokumenterer det værdien af et fagligt medlemskab hos os.
Vi er meget glade for den indsats Lena Bjørn her ydede os – og vi vil nu sammen med hende gennemgå flere af vores informationsmaterialer for at forbedre vores image blot gennem øget synlighed.”

Flemming Bock Sekretariatsleder HK Trafik & Jernbane

*Titlen ” Web Site Story” har jeg – desværre – ikke selv fundet på. Det har Flemming Bock, og jeg synes den er genial.

En historie om at bruge historier til at fortælle om fagforeningens gode resultater

Det var mørke tider – tider hvor mange medarbejdere mente at man godt kunne spare kontingentet til en fagforening – thi der skete jo alligevel aldrig noget nyttigt der.

Læs hele historien