Hvorfor ledere skal fortælle historier.

Som leder i en virksomhed har du brug for at kunne formidle virksomhedens vision og strategi til dine medarbejdere.Opgaven er at få medarbejderne til at se "de store linjer", til at forbinde sig til den helhed de er en del af.
Historiefortælling er et uovertruffet redskab, når det drejer sig om at skabe forståelse og aha-oplevelser. Historier kan nemlig på en enkel og klar måde formidle sammenhænge, som i virkeligheden er meget komplekse.
En stor del af lederens job er at motivere mennesker til at nå visse mål. For at gøre det, må hun engagere deres følelser, og nøglen til følelserne er historier og ikke facts.

Det er historier, der forbinder hverdagslivet med organisationens mål, værdier og visioner. Historiefortælling er en formidlingsform, som rammer både følelsen og intellektet, fordi historier skaber billeder, og derved skaber de nærvær og engagement.
Det er grunden til at en historie huskes længe efter at alle power points er glemt.

"Fordi forandringerne er så massive i disse år, er der mere end
nogensinde brug for ledere, der kan formulere visioner og
strategier. Almindelige medarbejdere har svært ved at forbinde
sig til "de store ord". Det er ledelsens opgave at finde en
formidlingsform, der fungerer - at fortælle en historie. Historien
om, hvad det er vi vil. Der er brug for at ramme
medarbejdernes følelser - det skaber engagement og
- motivation. Det kan historier".

Professor Steen Hildebrandt

"Stories let people decide for themselves - one of the great secrets of true influence. Other methods of influence - persuasion, bribery or charismatic appeal are push strategies - stories are pull strategy"

Anette Simmons i bogen The Story Factor

Hvorfor medarbejdere skal fortælle historier.

Kulturen

Kulturen er summen af de historier der fortælles på arbejdspladsen. Fortælles der kun brokkehistorier, får vi en brokkekultur
Ved at lytte til og fortælle historier fra hverdagen, kan vi blive opmærksomme på, og få en dybere forståelse for organisationens kultur, og det er nødvendigt for at kunne forny den. Når man skaber rum og tid, ja faktisk skemasætter "den gode historie", kan man ruske op i kulturen og ændre vanerne.
Jeg er ikke fortaler for at man kun må fortælle positive historier, men hvis man indfører det i en periode,f.eks. på personalemøder, kan det skabe en god dynamik, som gør det nemmere at tage fat på og faktisk handle på "de negative historier"

Relationerne
Når man fortæller historier, plejer og styrker det relationerne mellem mennesker.
Nutidens arbejdsliv er i langt højere grad end tidligere organiseret i teams og andre former for tætte samarbejder. Det stiller krav til den fælles opgaveløsning og til at kunne håndtere konflikter Gode sunde relationer i arbejdsgruppen gør det nemmere at forstå og se den andens perspektiv. Gode relationer i virksomheden får det hele til at glide lidt nemmere Viljen til at "gå den ekstra mil" bliver større, når man kender dem i den anden ende af røret eller af korridoren.

Nyere forskning i innovationsprocesser, peger på at relationer er af afgørende betydning for de resultater, et team kan opnå.
Mange tænker måske at gode relationer enten er der naturligt, eller er der ikke. Det er ikke rigtigt. Man kan sagtens arbejde med relationerne.

Hvis man skaber et rum og sætter en ramme, kan folk gennem historiefortælling, få opbygget eller styrket deres relation til hinanden. Man kan altså speede processen med at opbygge relationer i et team, en afdeling eller en hel organisation op.Ved at lytte, fortæller vi, at "den anden" har betydning.
Man kan med tre timers historiefortælling opnå det samme som ved tre døgns strabadser i regnvejr uden søvn. Det er tilmed mere behageligt og betydeligt sjovere.

"Det er klogt at arbejde bevidst med relationerne i en projektgruppe, for at opbygge den tillid der skal til for at begive sig ud i ukendt and.
Historiefortælling er en god metode til at skabe denne tillid."

Lotte Darsø
Ph.d. i innovation