”Hverdagens Fantastiske Fortællinger”

Hver dag går tusindvis af offentlige ansatte på arbejde og gør en stor forskel for borgerne. Som sygeplejersker, hjemmehjælpere eller noget helt tredje møder de borgerne, lige der hvor de er i deres liv – på godt og ondt. Langt de fleste har valgt at arbejde med borgerne fordi de brænder for at gøre en forskel. Langt de fleste er glade for deres job.
Men det, der fylder i hverdagen er ofte praktiske udfordringer eller de opgaver, man ikke lige nåede… Også i pressen er det ofte de negative historier der fylder. Historier om svigt, fejl og for få ressourcer.

MEN der er jo mange andre fortællinger derude. Fortællinger om det der gik godt, om et vendepunkt i en borgers liv – eller bare en fortælling om sjov eller skøn oplevelse med fru Hansen, Magnus eller Omar.
Det er disse historier – hverdagens fantastiske fortællinger – jeg inviterer.

Hvorfor skal vi invitere ”Hverdagens Fantastiske Fortællinger”?
• Fordi det giver indsigt i og respekt omkring den offentlige arbejdsplads
• Fordi det skaber faglig stolthed
• Fordi det styrker motivationen til at gennemgå store forandringer
• Og sidst, men ikke mindst, fordi historier taler både til vores følelser og vores intellekt og derfor husker vi dem længe efter, at alle facts er glemt.

Hvordan inviterer jeg ”Hverdagens Fantastiske Fortællinger” frem?
Først afholder jeg en workshop med en række medarbejdere, som I har udvalgt til at arbejde med historiefortælling 20-30 personer. Dernæst udvælger jeg 5 – 10 medarbejdere som jeg træner i at stå foran et publikum og fortæller deres historie.

Og hvem er så publikum?
Publikum kan være kollegaerne på en intern medarbejderdag eller det kan være hele byen til en stor event eller nogen helt andre. Det bestemmer I!


FORLØB – Hverdagens Fantastiske Fortællinger (eksempel)

Forløb
Uge 1 – De første historier inviteres frem – storytelling workshop på 3 timer
Her inviteres medarbejdere – gerne på tværs af jeres forvaltninger – til at fortælle historier fra deres arbejde. Sjove – underfundige – livgivende historier om det at arbejde med mennesker. Herfra udvælges 5-10 medarbejdere til at arbejde videre.

Uge 2 – Træning af storytellere
De udvalgte medarbejdere får hjælp til at skærpe deres historier, og trænes i at stille sig op overfor et publikum og fortælle

Uge 3 – Fortælle event
a) Internt i forvaltningen – et fyraftensmøde eller et aftenarrangement.
De 5-10 medarbejdere fortæller deres historier til deres kollegaer, evt. for alle i forvaltningen
“Kom og hør dine kolleger fantastiske historier fra jeres fælles arbejde”

b) Offentligt arrangement – fx på det lokale teater, i et medborgerhus eller i hallen
Inviter politikere, pårørende, og andre interesserede.
”Kom og hør hvad de egentlig går og laver inde i kommunen”

Udbytte
Med internt publikum:
At skabe indsigt i “de andres” arbejdsområder og dermed understøtte samarbejdet på tværs af faggrænser og ”søjler” indenfor forvaltningen.
Bygge bro.

Med eksternt publikum:
At skabe indsigt i og dermed respekt for det arbejde der udføres for / med kommunens borgere.
At skabe interesse for arbejdet og dermed hjælpe og understøtte rekruttering.

Citat fra ”Hva sjov er der ved at gå på arbejde”
”Jeg har arbejdet i C4 på OUH i 15 år. Ofte er det meget nemt at finde de ting jeg er utilfreds med ….. Efter workshoppen var jeg fyldt med god energi efter de mange gode historier. Ved at fortælle min historie kom jeg til at huske på, hvorfor jeg stadig arbejder i dette store system. Jeg elsker jo den tætte kontakt til mennesker og de fantastiske oplevelser det giver. Det er det man kan få ud af at fokusere på de gode historier” Sygeplejerske Jeanette Lange OUH