Kulturforandringer

Kulturen på arbejdspladsen er summen af de historier der fortælles, hvis der fortælles mange ukonstruktive historier, brokkehistorier, ja så får man en brokkekultur.
På nogle arbejdspladser sker der det, at der bliver en slags “monokultur” – kun en slags historier er “tilladt”
Når  man begynder at invitere nogle andre historier kan det  skærpe opmærksomheden på kulturen og hjælpe med til at flytte på den.

 

ATP

”Med en helt unikt evne stiller Lena sin store viden og indsigt i historiens kraft til rådighed således at organisationen har taget et kvantespring i sin udvikling. Oplevede hvordan alle forsvarsmekanismer minimeres fordi det lykkes Lena at bringe mennesker sammen og involvere dem i at skabe ny læring og udvikling. Vi fik virkelig taget fat om nogle af de meget uhensigtsmæssige historier og fik en meget stor bevidsthed om hvad kulturen faktisk betyder for bundlinjen og den valgte strategi. En workshop med Lena ikke kun beriger på det personlige plan, men løfter i den grad den organisatoriske forandringskapacitet og styrker evne til at skabe mening og identitet som er så vigtigt for at kunne skabe resultater sammen. ”

Pernille Juel Sefort
Underdirektør  · HR ATP

I efteråret 2015 holdt jeg en workshop for ATP’s virksomhedsudvalg. De havde fokus på
Kunder & Kultur samt den gode kundeoplevelse. De ville gerne snakke kultur –og det kan være svært fordi kulturen langt hen er usynligt for os selv.
Jeg opfandt til lejligheden en øvelse jeg kaldte ”Pixi udgave” af en antropologisk undersøgelse.
Deltagerne skulle ved hjælp af nogle få spørgsmål afdække ”ATP-Stammens” kultur.
Det kom der en del moro ud af, men også mange gode refleksioner

 

Handikapcenter Syd-Øst Fyn

”Missionen er lykkedes. Vi ville gerne ha’ at dagen bragte noget god energi og det gjorde den. Folk har hygget sig, og der har været masser af ideer tanker og visioner om, hvad fremtiden skal bringe.
Det var rigtig godt at de – her hvor de mødte hinanden for første gang i hele organisationen – fik mulighed for at fortælle historier om f.eks. gode kolleger de har haft, dilemmaer de har stået i. Der var mange medarbejdere der fandt nogle vigtige historier frem, som det var vigtigt at få fortalt til andre. Gode historier de kan putte i kufferten og tage med ind i fremtiden, ind i den nye organisation. De begyndte også at få nogle rigtig gode billeder af, hvad det er for en fremtid vi gerne vil skabe sammen. Vi har fået en masse råstof til at skabe en spændende fremtid sammen.”
Centerleder Carl Lykke Jensen

Jeg arbejdede i marts 2013 med ca. 140 ansatte i Handikapcenter Syd-Øst-Fyn.
Centret består af en række bo og dagtilbud for fysisk og psykisk udviklingshæmmede, og anledningen var at de for nylig er blevet sammenlagt til en enhed.

Det var første gang at alle var samlet, at de skulle møde hinanden i den nye ”orden”.
Vi kaldte dagen ”Historier fra Fremtiden” og der blev fortal historier fra fortiden – kigget på udfordringerne i nutiden og så blev der funderet over hvad årsagerne til den fantastiske succes som centret oplever i 2018 (!) kan være.

Der var god energi, grin og gode samtaler dagen igennem. En herlig flok mennesker at arbejde med.